welkom op de homepagina van www.werkmetplezier.nl

www.werkmetplezier.nl werkt met meerdere partners, afhankelijk van de regio waar jij wilt werken maak je kennis met ÚÚn van deze partners als deze passend werk voor je hebben.

www.werkmetplezier.nl zorgt ervoor dat indien wij mogelijkheden voor je zien dat jouw CV snel bij de partner ligt die je naar onze verwachting het beste van dienst kan zijn.

Onze naam maakt al duidelijk wat wij beogen te bereiken: de "perfect fit" tussen opdrachtgever en kandidaat zodat deze met plezier naar zijn werk gaat.

Onze stelling is eenvoudig en helder:

Iemand die met plezier werkt, zit goed in zijn vel en presteert beter!!

Het resultaat van een "perfect fit" is een tevreden opdrachtgever en een tevreden kandidaat die met een hoog committment werkt en de continu´teit en kwaliteit waarborgt voor het bedrijf van de opdrachtgever.

Wil jij werk dat bij je past en wil je bovendien plezierig werken, vul dan je persoonlijke gegevens in en stuur die naar ons op. Wij zorgen ervoor dat je gegevens snel worden verwerkt door een of meerdere van onze partners waarvan wij weten dat die mogelijkheden kunnen bieden voor een, op jouw specifieke situatie afgestemde, "perfect fit".

Het gewenste succes kan echter alleen snel worden bereikt als door ons beschikt kan worden over zoveel mogelijk relevante gegevens van jou als kandidaat en van de job bij de opdrachtgever. Zorg er daarom voor dat je gegevens compleet en up-to-date zijn.